DAFTAR GURU DAN STAFF MIN KEDAMEAN

Guru dan Staff MIN Kedamean


Nama : MUBIN, M.Pd.I
NIP : 196904152005011005
Pangkat/Gol : III/d
Tempat/Tgl Lahir : GRESIK, 15-04-1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : KEPALA MADRASAH
Nama : MUHSIN, S.Pd.I
NIP : 197012012001121001
Pangkat/Gol : III/d
Tempat/Tgl Lahir : GRESIK, 01-12-1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Waka SARANA & PRASARANA
Nama : IMAM WAHYUDI, S.Pd.I
NIP : 197402152007011032
Pangkat/Gol : III/b
Tempat/Tgl Lahir : GRESIK, 15-02-1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Waka KESISWAAN
Nama : AHMAD JAZULI, S.Pd.I
NIP : 197204021995031002
Pangkat/Gol : IV/a
Tempat/Tgl Lahir : BOJONEGORO, 02-04-1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Waka KURIKULUM
Nama : MOCH. AGAM, S.Pd.I
NIP : 196601172014111003
Pangkat/Gol : II/b
Tempat/Tgl Lahir : GRESIK, 17-01-1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Waka HUMAS
Nama : MOCH. AINUR ROKIM, S.Pd
NIP : 198301202007101002
Pangkat/Gol : III/b
Tempat/Tgl Lahir : GRESIK, 20-01-1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : BENDAHARA

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  Selanjutnya »

No comments:

Post a Comment

Cari Di Sini: