Buku Guru Mata Pelajaran Akidah Akhlak Kelas 2 MI (Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013)

buku guru mata pelajaran aqidah akhlak kelas 2 madrasah ibtidaiyah kurikulum 2013
Materi mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 2 MI dalam buku ini terdiri dari 9 Pelajaran, yaitu Pelajaran 1: KALIMAT THAYIBAH, Pelajaran 2: ASMAUL HUSNA (Ar-Razzaq, Al-Hamīd, dan Asy-Syakūr)., Pelajaran 3: MENGENAL ALLAH SWTPelajaran 4: Berakhlak Mulia (Syukur Nikmat, Sederhana Dan Rendah Hati) dan Beradab Secara IslamiPelajaran 5: AKHLAK TERCELA, Pelajaran 6: KALIMAT THAYYIBAH (Laa Ilaha Illallah)Pelajaran 7: ASMAUL HUSNA (Al-Quddus, As-Shamad, Al-Muhaimin, dan Al-Badi’), Pelajaran 8: AKHLAK TERPUJI DAN BERADAB SECARA ISLAMI, dan  Pelajaran 9: AKHLAK TERCELA (MALAS).

Untuk dapat mengunduh atau mencetak Buku Guru Mata Pelajaran Akidah Akhlak Kelas 2 (dua) Madrasah Ibtidaiyah (MI) Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 di bawah ini, silakan klik tombol hitam yang ada di pojok kanan atas buku.

No comments:

Post a Comment