Buku Guru Mata Pelajaran Akidah Akhlak Kelas 5 MI (Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013)

buku guru mapel akidah akhlak kelas 5 kurikulum 2013
Buku Guru mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 5 MI ini terbagi dalam 10 Pelajaran, yaitu:
  • Pelajaran 1: Membasahi Lisan dengan Banyak Menyebut Kalimah Thayyibah
  • Pelajaran 2: Mengenal Allah Melalui Asmaul Husna
  • Pelajaran 3: ِMengenal Hari yang Dijanjikan
  • Pelajaran 4: Berakhlak di Tempat Ibadah dan Tempat Umum
  • Pelajaran 5: Mari Berakhlak Terpuji
  • Pelajaran 6: Mari Belajar Mengingat Allah Melalui Kalimah Tarji'
  • Pelajaran 7: Mengenal Allah Melalui Asmaul Husna
  • Pelajaran 8: Mari Membina Keharmonisan dengan Tetangga dan Masyarakat
  • Pelajaran 9: Mari Menghindari Akhlak Tercela
  • Pelajaran 10: Menghindari Akhlak Tercela yang Dimiliki Qarun
Untuk dapat mengunduh atau mencetak Buku Guru Mata Pelajaran Akidah Akhlak Kelas 5 (lima) Madrasah Ibtidaiyah (MI) Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 di bawah ini, silakan klik tombol hitam yang ada di pojok kanan atas buku.

No comments:

Post a Comment