Pengumuman Libur Sekolah MIN Kedamean 17 - 18 Pebruari 2014

PENGUMUMAN

Sehubungan dengan diadakannya Bimbingan Teknis (BIMTEK) Kurikulum 2013 oleh KKG MIN Kedamean Gresik yang dilaksanakan pada :

Hari       : Senin - Selasa
Tanggal  : 17 - 18 Pebruari 2014
Pukul     : 07.30 - 16.00 WIB

Maka aktifitas belajar mengajar di MIN Kedamean ditiadakan.

Demikian harap maklum.

                                                                                                       Kedamean, 15 Pebruari 2014
                                                                                                       Kepala Madrasah

                                                                                                     

                                                                                                       Mubin, M.Pd.I
                                                                                                       NIP. 196904152005011005

No comments:

Post a Comment