Buku Siswa : Mata Pelajaran Akidah Akhlak Kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah (MI) Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013

buku siswa mata pelajaran akidah akhlak kelas 3 madrasah ibtidaiyah kurikulum 2013 revisi 2016
Buku Siswa mapel Akidah Akhlak ini terbagi dalam 11 Pelajaran, yaitu:

 • Pelajaran 1: Kalimat Tayyibah Subhanallah dan Masya Allah
 • Pelajaran 2: Al-Asma Al-Husna (Al-Adzim; Al-Kabir; Al-Karim; Al-Malik)
 • Pelajaran 3: Beriman Kepada Malaikat-Malaikat Allah SWT.
 • Pelajaran 4: Akhlak Terpuji (Rendah Hati; Santun; Ikhlas; Kasih Sayang; Taat Dalam Kehidupan Sehari-hari).
 • Pelajaran 5: Akhlak Terpuji (Patuh dan Taat Terhadap Kedua Orangtua; Meneladani Perilaku Terpuji Nabi Ismail AS.
 • Pelajaran 6: Akhlak Tercela (Durhaka Kepada Orangtua)
 • Pelajaran 7: Kalimat Tayyibah (Ta'awudz)
 • Pelajaran 8: Al-Asma Al-Husna (Al-Bathin; Al-Waliy; Al-Mujib; Al-Jabbar)
 • Pelajaran 9: Makhluk Gaib Selain Malaikat
 • Pelajaran 10: Akhlak Terpuji (Rukun Dan Tolong Menolong)
 • Pelajaran 11: Akhlakul Karimah Terhadap Saudara

Berikut ini adalah Buku Siswa Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Kelas III (tiga) Madrasah Ibtidaiyah (MI) Kurikulum 2013 Edisi Revisi Tahun 2016. Silakan download. Gratis!

6 comments: