Buku Siswa : Mata Pelajaran Akidah Akhlak Kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah (MI) Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Edisi Tahun 2014

buku siswa mata pelajaran akidah akhlak kelas 1 madrasah ibtidaiyah kurikulum 2013
Buku Siswa mapel Akidah Akhlak Kelas 1 ini terdiri dari 12 pelajaran yaitu:
Pelajaran 1: Rukun Iman;
Pelajaran 2: Syahadat;
Pelajaran 3: Asmaul Husna;
Pelajaran 4: Hidup Bersih, Kasih Sayang dan Hidup Rukun;
Pelajaran 5: Adab Mandi dan Berpakaian;
Pelajaran 6: Hidup Kotor;
Pelajaran 7: Kalimat Thayyibah Basmalah;
Pelajaran 8: Asmaul Husna Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Sami';
Pelajaran 9: Adab Belajar dan Bermain;
Pelajaran 10: Adab Makan dan Minum;
Pelajaran 11: Ramah dan Sopan Santun Kepada Orangtua dan Guru;
Pelajaran 12: Menghindari Bicara Kotor dan Bohong.

Silakan klik tombol hitam yang ada di pojok kanan atas buku untuk dapat melakukan download gratis atas Buku Siswa Mata Pelajaran Akidah Akhlak Kelas 1 (satu) Madrasah Ibtidaiyah (MI) Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 edisi Tahun 2014 di bawah ini.

No comments:

Post a Comment