Model Silabus Kurikulum 2013 Tematik Terpadu Untuk Tingkat SD/MI

model silabus tematik terpadu kurikulum 2013 untuk sd dan mi
Pembelajaran terpadu model jaring laba-laba (webbed) seperti yang digunakan dalam Silabus Tematik di SD/MI ini dikembangkan dengan memadukan berbagai mata pelajaran yang dirangkai dalam satu tema.

Berikut ini adalah Model Silabus Kurikulum 2013 Tematik Terpadu Untuk Tingkat SD/MI yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

No comments:

Post a Comment